קבלו את הטיפים שלי לבית מסודר
אני מאשר/ת לקבל דיוור במייל ו/או SMS
תקנון החנות, תנאי שימוש, וזכויות יוצרים.

1. כללי
האתר “יונה הבלבוסטע” בכתובות www.balabuste.co.il, (להלן: “האתר”), הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר הינו בבעלות יונה אדם -״יונה הבלבוסטע״ – ע.מ 057339392. באתר זה נמכרים מוצרים שונים כגון: תקליטורים, הרצאות וסדנאות, קורסים אינטרנטיים, ומוצרים משלימים לבית. כתובת העסק: חיפה, אילנות 17.
כל המבצע/ת פעולה באתר מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הינו/ה מודע/ת לתקנון האתר ומסכים/ה להוראותיו, וכי לא תהא לו/לה ו/או למי מטעמ/ה כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר, דהיינו – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר. 
2.תנאי השימוש
לביצוע פעולות באתר, רשא/ית כל איש/ה תושב/ת הארץ בן/ת 18 ומעלה, וכל חברה או ארגון המאוגדים כדין לפי חוקי מדינת ישראל, ואשר ברשותם כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל/ת תא דואר אלקטרוני ברשת. חברות האשראי הינן: ויזה, מסטרקארד,ישראכרט, דיינרס. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה. סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע”י חברת קרדיט גארד Credirguard- בע”מ ולפי כללי אבטחת המידע.
3. פרטי המשתמש  
בעת ביצוע הפעולה באתר ת/ידרש המשתתף/ת להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, (שם חברה), טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר.
4. תשלום ואספקה
אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות דואר רשום או חברת שליחויות.
אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
החיוב מיידי, ויצוין באתר אם המוצר זמין במלאי.
המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  • מוצרים פיסיים – אספקה באמצעות דואר רשום: עד 14 ימי עסקים. ייתכן  וזמן אספקת הסחורה יתארך מעבר לזמן האמור בשל תלות באילוצי דואר ישראל. (ימי עסקים אינם כוללים שישי,שבת,ערבי חג וחול המועד). אספקה באמצעות דואר שליחים: עד 5 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה.
  • מוצרים דיגיטליים – אספקה בתום הזנת כרטיס האשראי וקבלת אישור חברת האשראי על העיסקה, באמצעות קישור בדוא"ל ישירות לקורס.
  • הרצאות וסדנאות – האספקה במועד בו נקבעו. 
המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות המזמינה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום אקספרס מהר ככל שניתן
(בהתאם לזמינות המוצר).
5. ביטול עיסקה  
א.  כל הרוכש/ת מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
ב.  במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצר פיסי (תקליטור וכדומה): תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוח. במקרה זה, ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת המוצר לחברה כשהוא במצב תקין, שלם, לא פגום, ולא נעשה בו כל שימוש שהוא, לרבות העתקתו.
למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר לחברה, יחולו על הלקוח. כמו כן, ההחזר לא יכסה את עלויות המשלוח של המוצר אל הלקוח.
ג.  במקרה של ביטול הרצאה או סדנה או ארוע מסוג זה – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, בתנאי שהביטול כאמור ייעשה לפחות שלשה ימים,
שאינם ימי מנוחה/חג קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
ד.  תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, וכן לא על מוצרי מידע דיגיטליים.
למוצרים דיגיטליים (קורסים) תנתן אחריות ותנאים לביטול עיסקה בדף המכירה עצמו.
ה. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדוא"ל: lanyon@netvision.net.il או לפקס 04-8381620 
ו
.
  ביטול עקב פגם: במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם.
ז.  ביטול שאינו עקב פגם: במקרה של ביטול שלא עקב פגם, יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע”י החברה.
אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לחברה לכתובת: אילנות 17 חיפה. חשוב לציין, כי תחויבו בתשלום מלא בגין השילוח של המוצר חזרה להנהלת החברה. יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוייה     בחברת האשראי ולא בחברה.

6. הגנת פרטיות:
"יונה הבלבוסטע" מתחייבת:
לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמינה.
לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג'.
פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר.
 
7. תנאים נוספים
החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.
החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף/ת לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף/ת לרכוש מוצרים.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את החנות, ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלת האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
חשוב:
יונה אדם- "יונה הבלבוסטע" אינה יכולה להבטיח לך תוצאות או מענה על ציפיות כלשהן בעקבות השימוש בתכנים, בקורסים, בתקליטורים וברעיונות השונים, הבאים לספק לך מידע, תוכן והדרכה."יונה הבלבוסטע" אחראית לספק מידע ותוכן ברמה גבוהה מתוך ידע נרכש, מקצועיות, ונסיון רב. כל השאר תלוי בך ובמה שתבחר/י ובאיך שתבחר/י לעשות או לא לעשות עם התוכן, הרעיונות, וההמלצות השונים.
 

תנאי שימוש וזכויות יוצרים
מסמך זה מרכז את תנאי השימוש בתוכן המועבר במסגרת האתר בבעלות יונה אדם – "יונה הבלבוסטע"
לרבות הגדרת תנאי הרכישה והגישה שלך לחומרים/התכנים הזמינים בו .
בתנאי השימוש הללו, חומרים כוללים מידע כמו : תוכן טקסט (מלל), אודיו , וידאו, עיצובים, עיבודים, עריכה, הפצה, תמונה, צילום, איור, אנימציה, תרשים, דמות, הדמיה, כל תוכנה, קובץ, יישום, סימן וסמל.
השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. אי הסכמה מצדך לתנאים אלו תמנע את גישתך לתוכן המועבר בתוכנית באתר.
תנאי השימוש בחומרים ובשירותים המקוונים הכלולים באתר חלים על השימוש בהם באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר.
החברה רשאית להפסיק את הגישה שלך, לחסום את הגישה שלך בעתיד ו / או לבקש סיוע נוסף כגון בנסיבות של שימוש לרעה.
השימוש בחומרים ובשרותים מקוונים ייחשב כהסכמה סופית לתנאי השימוש.
השימוש באתר
הנך רשאי/ת באופן בלעדי להשתמש בתכנים באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ובהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר.
אינך רשאי/ת להוריד, לאחסן, להעתיק, לשדר, להציג, להעתיק, להשתמש, להפיץ, למכור או להשכיר הכל או חלק מהחומרים ו/או השירותים המקוונים ו/או או התוכנות הקשורות אליהם ו/או להפיק מהם, לשנות, לעבד, להעתיק, או ליצור עבודות נגזרות מהם.
אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
כל זכות, נושא ועיניין (כולל כל זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות) של התוכן האינטרנטי ו/או התוכן הכתוב (בדפוס או בכל צורת קריאה אחרת) שייכים ל"יונה הבלבוסטע". לא ניתן לרכוש בעלות על השירותים המקוונים, החומרים, או עותקים.
אין להציג תכנים מהאתר המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם.
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל התוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי שאר המשתמשים באתר) הינן של "יונה הבלבוסטע" .
אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, אינך רשאית להסיר או לטשטש או לשבש סימן זכויות יוצרים או הודעות אחרות המכילות חומרים השייכים לאתר.
גישה לשירותים
בעת הרישום לשירות תתבקש/י לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות.
שמור/י על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.
הגישה לחומרים השייכים לאתר מותרת רק למשתתפי התוכנית שרכשו את השתתפותם.
אינ/ך רשאי/ת להעביר את הסיסמא ושם המשתמש לאדם אחר.
החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים.
אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם לרבות מעשים בלתי    חוקיים.
אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת החברה .
אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי .
אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום).
אם יש לך חוב כספי לחברה.
שינויים באתר והפסקת השירות
החברה רשאית להוסיף ו/או להסיר ו/או לשנות את מבנה האתר, מראהו, עיצובו, החומרים, השירותים המקוונים והתוכנות ללא הודעה מוקדמת..
החברה אינה מתחייבת ששירותי החברה לא ישובשו, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים או שינויים הנובעים מהשנויים/חידושים/שידרוגים המתרחשים באינטרנט. שינויים אלו לעיתים מלווים בתקלות ומצריכים עידכון המערכת. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים אלו.
כמו כן רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול באתר לתקופה ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו כליל.
תוכן אתר זה הוא זכויות יוצרים של יונה אדם. כל הזכויות שמורות ליונה אדם - "יונה הבלבוסטע".
כל מפרי החוק יועמדו לדין ע”פ חוק.